Medlemskontigent

Det er antall kontrakter pr 31.12 året før innmelding som avgjør kontigenten

1 - 49 kontrakter kroner 5.000,-
50-99 kontrakter kroner 7.500,-
100 og over kroner 10.000,-

Innmeldingsåret betales halv kontigent.

Det er årsmøtet som vedtar kontigenten.