Om OKL

OKL er opprettet av opplæringskontorer på tvers av bransjer for alle opplæringskontorer i Norge.
Vi er en partiuavhengig forening som jobber for saker som berører et opplæringskontor uavhengig av bransje. De siste årene har opplæringskontorene tatt over mange flere oppgaver fra fylkeskommunene uten at det blir anerkjent og synliggjort. Vi ønsker å synliggjøre opplæringskontorenes rolle ytterligere og viktigheten av et opplæringskontor.

Vi skal jobbe for at denne foreningen blir en anerkjent og foretrukken aktør innen yrkesfag for det offentlige og politikere. Vi skal jobbe for å være representert i alle utvalg som angår yrkesfag og opplæringskontorer. Det er oss politikere og det offentlige skal henvende seg til for yrkesfaglige spørsmål, informasjon, kunnskap og kompetanse.
 

Vår visjon er å samle alle Norges opplæringskontor og bli en formell aktør i den norske fagopplæring tilknyttet opplæring i bedrift.

Har du spørsmål?
Ta kontakt via registreringsskjema på nettsiden eller send oss en e-post.

Top Image

Ønsker ditt opplæringskontor å melde seg inn i OKL?

Bli medlem