Bli medlem

hvis du vil at

1

OKL skal bli en høringsinstans

2

OKL skal være en «synlig aktør» som blir kontaktet og hørt av ulike aktører på vegne av alle opplæringskontor i Norge

3

det skal være tilnærmet lik praksis i fag- og yrkesopplæringen i hele landet

4

en sak du brenner for skal bli drøftet og vurdert, for så eventuelt å bli presentert som en sak for alle opplæringskontor i Norge

5

opplæringskontorene skal beholde sin posisjon i fag- og yrkesopplæringen, og komme inn i opplæringsloven med forskrift

Det er antall kontrakter pr 31.12 året før innmelding som avgjør kontigenten

1 - 49 kontrakter kroner 5.000,-
50-99 kontrakter kroner 7.500,-
100 og over kroner 10.000,-

Innmeldingsåret betales halv kontigent. 
Det er årsmøtet som vedtar kontigenten.

Dersom du lurer på noe eller har spørsmål om OKL, er det veldig hyggelig om du tar kontakt med oss.

 

Send oss gjerne en e-post