Styret i OKL

Styret velges blandt medlemmene av årsmøtet.

Alf-Ole Reinholdtsen
Styreleder
Opplæringskontoret i Vesterålen
94 85 41 61
Ishaq Mohammad
Nestleder
AOF opplæringskontor
93 64 44 92
Laila M. Berge
Kasserer
Lærlingkompaniet
97 59 55 60
Magne Flesjø
Sekretær
Lærlingekompaniet Øst
45 39 33 05
Hanne Sondresen
Varamedlem
OSS & RM opplæringskontoret i Telemark
90 74 30 62
Elling Myren
Styremedlem
Opplæringskontoret Nord-Helgeland
90 95 19 49
Ola Dahl Andersen
Styremedlem
Ytre Sunnhordland opplæringskontor
91 72 94 89
Rebecca Thuv
Konsulent
Opplæringskontoret i Vesterålen
99 32 39 34
Malin Lunde Andersen
Varamedlem
Opplæringskontoret for små håndverksfag
91 64 19 05
Line Hverven
Styremedlem
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon
93 24 52 52