OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I VESTOPPLAND