OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAGENE I HORDALAND

Kontaktpersoner

Bjørg Samuelsen
Daglig leder