Rapport nasjonalt senter for yrkesfag

Rapport nasjonalt senter for yrkesfag

24. november 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
Regjeringen har mottatt rapport fra arbeidsgruppa vedrørende nytt nasjonalt senter for yrkesfag.
Rapporten kan du lese her.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen skal se nøye på forslagene og vurdere om et nasjonalt senter for yrkesfag kan være et kontaktpunkt for regionale, nasjonale og internasjonale aktører inne fag- og yrkesopplæringen. 

OKL følger med og vil informere våre medlemmer om status i saken.