Opplæringskontorene ikke lenger en part i fag- og yrkesopplæringen?

Opplæringskontorene ikke lenger en part i fag- og yrkesopplæringen?

03. april 2023 | Tekst: Alf-Ole Reinholdtsen
Forslag til ny opplæringslov ble lagt frem til Stortinget 24.03.23.
OKL har jobbet med denne saken siden NOU 23/2019, kom ut og nå er det kun kort tid til loven blir vedtatt av Stortinget. Vi har hatt en svært mange møter med alle relevante partert de siste årene og gjør oss nå klar for siste innspurt. Departementet er tydelige på at de ikke ønsker at opplæringskontorene skal være en part i den norsk fag og yrkesopplæringen!

Møteaktivitet og aktivitetskalender;
Styreleder i OKL vil være til stede i Oslo uke 15 og uke 16, med målsetting om å få møter med flest mulige parter for å spille inn OKL sine meninger om forslaget som nå foreligger. Øvrige styremedlemmer i OKL vil også være med hele uke 16, slik at vi får møtt flest mulig. OKL har allerede fått møter med Virke, KS og el- og it forbundet. Vi har etterspurt nye møter med LO, NHO, utdanningskomiteen, flere politiske partier og flere andre parter.

Følg med på aktivitetskalenderen på vår hjemmeside.

Høringsinnspill til utdanningskomiteen og andre parter;
OKL jobber nå med en felles uttalelse på vegne av alle våre medlemmer. Denne vil bli ferdigstilt og sendt inn til utdanningskomiteen innen 17.april 2023. Vi skal delta på et høringsmøte med utdanningskomiteen 20.april, men er usikker på om vi får taletid der.
Vi jobber også med et felles opprop og skal benytte et profesjonelt medieselskap til å bistå oss.

Engasjement og enorm medlemsvekst;
OKL har registrert et enormt engasjement fra svært mange etter at forslag til ny opplæringslov ble lagt frem forrige fredag. OKL arrangerte et utvidet medlemsmøte 28.mars. Det var neste 200 personer på dette møtet. Det er 327 opplæringskontor i Norge, så dette er helt utrolig bra!
OKL har doblet sin medlemsmasse siden fredag og har passert 80 medlemskontorer allerede. Klare vi å passere 100 medlemskontor før vi skal møte i Oslo, så kan vi si at vi representerer 1/3 av alle opplæringskontor i Norge. Dette gir oss større tyngde og gjennomslag når vi spiller inn våre meninger.