OKL markerte seg i hovedstaden
Foto: Alf-Ole Reinholdtsen

OKL markerte seg i hovedstaden

09. november 2021 | Tekst: Alf Ole Reinholds

OKL var representert på Felleskonferansen for Yrkesfag og jeg hadde et innlegg på konferansen.

 

Det kom flere positive tilbakemeldinger etter innlegget og to ny opplæringskontor ønsket å melde seg inn i OKL. Tilbakemeldingene støtter OKL og viktigheten av at opplæringskontorene får en felle stemme og blir en høringspart innenfor yrkesfagopplæringen i Norge.
 

OKL ved leder og nestleder møtte Marit Knutsdatter Strand og Maren Grøthe som sitter på Stortinget for Senterpartiet. Begge disse representantene sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Nestleder i OKL hold en kort presentasjon og vi hadde en god dialog med dem i etterkant. Vi var også velkommen tilbake for å møte dem.

 

OKL ved leder og nestleder møtte også «Nordlandsbenken» på ettermiddagen 9.November. Nestleder i OKL kjørte den samme presentasjonen som for SP sine representanter. OKL fikk også her gode tilbakemeldinger og en god dialog med representantene. I dette møtet fikk vi tilbakemelding på et det var litt tidlig for dem å engasjere seg mye i den nye opplæringsloven, men at vi gjerne måtte komme tilbake til dem til vinter/våren, når det begynte å nærme seg realitetsbehandling. Øystein Mathisen (AP), er en del av «Nordlandsbenken» og sitter også i utdannings- og forskningskomiteen.
 

Jeg gjorde flere forsøk på å få et møte med hele Utdannings- og forskningskomiteen, men tiden ble for knapp. Jeg har fått lovnad om å få møte med dem, men må da avtale dette i god tid. Jeg skal følge opp dette slik at OKL får et møte med dem i løpet av vinteren/våren. 

Det var avtalt et møte med FRP også, men dette ble avlyst. FRP vil i stede komme i et eget møte med oss og kanskje kommer det en delegasjon til mitt kontor på Melbu. Jeg skal følge opp dette.

Kort oppsummert så har OKL fått markert seg tydelig i Tigerstaden og det har vært svært oppløftende å møte våre folkevalgte på Stortinget.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og ikke minst er vi hjertelig velkommen tilbake for videre dialog om den nye opplæringsloven. Tenker at OKL nå har tatt et nytt steg for å bli en høringspart.