OKL har hatt viktige møter i Oslo
Fra venstre: Kari-Anne Jønnes (H), Alf-Ole Reinholdtsen (OKL), Laila M. Berge (OKL), Jan Tore Sanner (H) og Rebecca Thuv-Jenssen (OKL)

OKL har hatt viktige møter i Oslo

18. oktober 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
OKL har i høst hatt flere møter med representanter i utdannings- og forskningskomitèen på Stortinget og partene i arbeidslivet for å snakke om forskriftsarbeidet og andre saker som handler om fag- og yrkesopplæring.
 
OKL ble meget godt tatt imot av alle parter og er nå blitt en ønsket dialogpart i det videre arbeidet. Samtlige inviterte oss til videre samarbeid og dialog i forbindelse med forskriftsarbeidet.
Dette er svært gledelig og vi er på god vei til å bli en etablert høringspart i saker som gjelder opplæringskontorene i Norge.

Vi orienterer våre medlemmer løpende via nyhetsbrev og medlemsmøter om sakene vi tar opp med sentrale aktører. Ønsker du å bli medlem kan du trykke her


På vei inn til Stortinget for å møte Elise Waagen (AP) som sitter i Utdannings- og forskningskomitèen.
Fra venstre: Alf-Ole Reinholdtsen, Elling Myren


Fra møte med Tord Hauge i NHO.
Fra venstre: Elling Myren, Alf-Ole Reinholdtsen og Tord Hauge.