Ny opplæringslov kommer nå!

Ny opplæringslov kommer nå!

21. mars 2023 | Tekst: Alf-Ole Reinholdtsen
Regjeringen sender den nye opplæringsloven til Stortinget 24.mars eller 31.mars. Om få uker blir forskriften til opplæringsloven sendt ut på høring.
 
OKL har på vegne av opplæringskontorene i Norge lagt ned en formidabel jobb siden NOU 23/2019, ble lagt frem. Vi har hatt møter med svært mange aktører, som Utdanningskomiteen på Stortinget, Kunnskapsdepartementet, LO, NHO, Virke, Norsk Industri, Nordlandsbenken på Stortinget, partigrupper på Stortinget og en rekke enkeltrepresentanter på Stortinget.

Rett etter påske skal OKL ha møter i Oslo med NHO, Virke, El og IT forbundet og KS.
OKL har hele veien kjempet for at opplæringskontorene fortsatt skal være omhandlet i opplæringsloven og gjennom dette være en offisiell part i norsk fag og yrkesopplæring. Vi har kjempet for at opplæringsloven skal omtale opplæringskontorene som nettopp opplæringskontor. Forskriften skal definere hva et opplæringskontor er og her må vi også gjøre en massiv jobb for at flest mulig opplæringskontor kan fortsette den gode jobben de gjør for alle våre lærlinger og medlemsbedrifter.

Ny opplæringslov vil berøre alle opplæringskontor! Forskriften kan i verste fall få fatale konsekvenser for mange opplæringskontor, hvis det stilles utfyllende formkrav.

Dette kan være krav til fagkompetanse i kontorene, pedagogisk kompetanse og organisatoriske krav til kontorene. Det kan potensielt også bli delegert myndighet til de ulike fylkeskommunene og gjennom dette komme ulike fylkeskommunale retningslinjer.

 

OKL trenger flest mulig medlemmer for å få størst mulig gjennomslag i den videre jobben.