Nasjonalt senter for yrkesfag

Nasjonalt senter for yrkesfag

30. august 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra partene i arbeidslivet.
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan et nasjonalt senter for yrkesfag skal realiseres og hvilke fordeler og ulemper et slikt senter vil ha.  
De skal også se på hvordan dette skal finansieres og om dette skal samfinansieres mellom stat, fylkeskommuner og næringsliv.
Arbeidsgruppa skal komme med en uttalelse innen 1. oktober 2023.

OKL følger med på denne saken.

Hvis du vil lese mer om dette kan du gå inn på Regjeringen sin hjemmeside her.