Høring i Utdanning - og forskningskomiteen og veien videre

Høring i Utdanning - og forskningskomiteen og veien videre

19. april 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
Torsdag 20. april er det høring i Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget vedrørende forslag til ny opplæringslov.
 
OKL har sendt inn høringsinnspill og skal delta i høringen kl. 15:48. Deltakere fra OKL er Alf-Ole Reinholdtsen, Laila M. Berge, Magne Flesjø og Rebecca Thuv-Jenssen.

Ved å trykke her kan du lese alt om høringen. Her finner du program  som viser klokkeslett og oversikt over deltakerne samt alle skriftlige høringsinnspill som er sendt komiteen i forkant. Du kan også følge høringen live på nett-tv.

Lovforslaget skal behandles i Stortinget og foreløpig dato for dette er 1. juni 2023.
Ved å trykke her kan du følge med på datoer og videre behandling av lovforslaget. Linken er til Stortingets hjemmeside og videre fremdrift og behandling av ny opplæringslov.