God sommer!
Fra venstre: Ishaq Mohammad, Hanne L. Sondresen, Elling Myren, Laila M.Berge og Ola Dahl Andersen

God sommer!

29. juni 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
OKL har hatt en spennende og innholdsrik vår!
 
Medlemstallet har økt og aktiviteten har vært høy.
Vi er ydmyke for all støtte vi har mottatt fra opplæringskontor, bedrifter, lokale, regionale og sentrale politikere og bransjeorganisasjoner vedrørende forslag til ny opplæringslov.

Den nye opplæringsloven ble vedtatt i juni og det ser ut til at våre meninger er blitt hørt. For å lese vedtaket fra Stortinget kan du klikke her.

Til høsten skal forskrift til opplæringslov ut på høring og deretter behandles. Styret i OKL følger nøye med i denne prosessen og har lagt opp til høy møteaktivitet også til høsten/vinteren.

Vi hadde en flott årskonferanse og årsmøte på Stokmarknes i juni hvor flere deltok digitalt.

Medlemsmøtene for høsten er lagt ut i aktivitetskalenderen og er åpen for påmelding. Meld dere på og få gjerne flere opplæringskontor til å bli medlemmer i OKL. Vi trenger alle sammen!

Styret i OKL ønsker alle en riktig god sommer!

Dersom dere lurer på noe er det bare å ta kontakt.