Fagbrev på jobb - spørsmål og svar fra kunnskapsministeren
Kari Nessa Nordtun, kilde: regjeringen.no

Fagbrev på jobb - spørsmål og svar fra kunnskapsministeren

06. november 2023 | Tekst: Rebecca Thuv-Jenssen
OKL har gjennom møter med stortingspolitikere satt søkelys på at det er store begrensninger i fagbrev på jobb-ordningen. Ordningen tilbys ikke i alle fylker og det gjøres svært forskjellig fra fylke til fylke. Begrensningen i forhold til antall år i praksis i faget gjør at flere som ønsker fagbrev i voksen alder synes det er utfordrende å ta fagbrevet som praksiskandidat.
 
Høyre tok kontakt med OKL vedrørende temaet og ønsket å stille spørsmål til kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) fikk skriftlig spørsmål fra Margaret Hagerup (H) vedrørende fagbrev på jobb-ordningen. 

Spørsmålet lød som følger:
Vil statsråden vurdere å oppheve begrensningen på maksimalt antall år praksis, slik at flere kan få tilgang til fagbrev på jobb, gjennom hele yrkeslivet? 

Trykk her for å lese svaret fra kunnskapsministeren. Linken tar deg til hjemmesiden til Stortinget.